Pasitikrinkite IT žinias

Šis testas padės Jums įsivertinti savo turimas kompiuterinio raštingumo pagrindų žinias pagal tris sritis:
  1. naudojimasis kompiuteriu,
  2. naudojimasis internetu ir
  3. naudojimasis e. paslaugomis.
Testą sudaro 30 klausimų. Prieš pradedant testą prašysime atsakyti į tris klausimus apie save.
Tikimės, kad gauti įvertinimai padės Jums tobulėti toliau. Sėkmės!Dėkojame Latvijos informacijos ir komunikacijos technologijos asociacijai (LIKTA) už bendradarbiavimą ir bendrovei Microsoft už suteiktą paramą vykdant projektą pagal Microsoft neribotų galimybių (Microsoft Unlimited Potential) programą.

Apie privatumą
Ši apklausa yra anoniminė.
Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas. Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.